SKY BLUES HAR BLIVIT CARRICKLÄKTAREN – RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET

Runt 30 supportrar, varav 22 röstberättigade, infann sig i pressrummet på Gavlevallen när Sky Blues höll årsmöte efter söndagens träningsmatch mot Team TG. Mötet blev lite försenat som en följd av att matchen blev uppskjuten en timme. En ventil till planens värmessystem var trasig, vilket gjorde att snö låg kvar och behövde skottas bort.

Trots förseningen och bara 2-2 mot division 1-motstånd var det munter stämning i möteslokalen. Det märktes att många har saknat gemenskapen runt Gefle IF under det långa uppehållet.
Den viktigaste frågan för årsmötet att ta ställning till var Sky Blues övergång till Carrickläktaren. Styrelsens förslag var att supporterklubben skulle byta namn. Carrickläktaren har under de senaste åren fungerat som en paraplyorganisation för GIF-läktarens två supportergrupper Sky Blues och Gefle Blue Boys.

Tidigare har det funnits ganska stora skillnader i SB:s och GBB:s syn på supporterkultur, men i och med att grupperna alltmer har vuxit samman har den uppdelningen kommit att spela ut sin roll. GBB valde därför att lägga ner sin verksamhet efter säsongen 2017 och istället uppgå i det nybildade Carrickläktaren.

Årsmötet röstade enhälligt igenom styrelsens förslag och Carrickläktaren är nu det nya namnet. Vi är övertygade om att denna förändring medför stora förbättringar för GIF-läktaren. Gefle IF är en liten klubb med en liten skara supportrar. Därför är det viktigt att vi alla jobbar inom samma projekt och mycket talar för att vi nu kommer kunna ta ett stort liv framåt. Detta tack vare att vi samlar våra resurser, men också tack vare det stora utvecklingsarbete som startar. Var med på resan du med!

På årsmötet berättades om utkastet till verksamhetsplan och förslag och idéer hämtades in från de samlade. Centralt för planerandet av verksamheten är att vi nu tydligare ska strukturera upp arbetet inom styrelsen genom att skapa olika arbetsgrupper och utse ansvariga för dessa.

Vi hoppas att många supportrar ska vara med och bidra till arbetet, även om man inte har en post i styrelsen. Bland annat är vi i stort behov av arbetskraft när tifon ska förberedas.

2018 siktar vi på att göra oss mer synliga utanför läktaren, till exempel genom att alltid bemanna vårt tält på Gavlevallen i samband med hemmamatcherna. Webben är också viktig i vår ambition att öka tillgängligheten och bättre nå ut till supportrar och medlemmar. I år ska vi skapa en grupp för arbetet med webb och social media. Dessutom hoppas vi kunna presentera en ny hemsida.

Naturligtvis kom även frågan om Dalkurds inflytt upp på bordet och det diskuterades hur vi ska gå vidare där. Styrelsen kommer på olika sätt arbeta vidare med frågan som i dagsläget har högsta prioritet.

Ekonomiskt har supporterklubben gått nästan 10 000 kronor back under året och har nu drygt 20 000 kronor i kassan. Förlusten beror på att vi inte helt har gått runt på våra resor, men ändå gjort valet att åka för att vara på plats och stötta laget. Genom ökade medlemsintäkter har vi möjlighet att fortsätta gå lite back på resorna, även om vi självklart helst vill fylla våra bussar. Under året kommer vi därför satsa mycket på att öka intresset för bortaresandet.

Medlemsavgifterna 2019 blir precis som tidigare 100 kr för vuxen, 60 kr för ungdom upp till 18 år och 200 kr för en hel familj som står skriven på samma adress. Från en av mötesdeltagarna kom den viktiga uppmaningen att inte bara bli medlem i Carrickläktaren, utan också i föreningen.

Vi håller fast vid Gavlegrillen som stampub. Samarbetet har fungerat bra, vi har fina rabatter på mat och dryck, öppettiderna är generösa och närheten till Gavlevallen är förstås en tungt vägande fördel.

Hur ser då Carrickläktarens första styrelse ut? Daniel Sundström tar över ordförandeposten efter Per Linderdahl. Härutöver valdes en sekreterare, en kassör, fyra ledamöter och två suppleanter.

2018 års styrelse i sin helhet:

Ordförande: Daniel Sundström
Sekreterare: Niclas Backlund
Kassör: Ulf Lindgren
Ledamöter: Victor Naess, Jonas Larsson, Niclas Pettersson, Alexander Wadman
Suppleanter: Sebastian Hedlund, Axel Erlandsson

Valberedning: Kristoffer Lindholm (sammankallande), Jimmy Ryström, Andreas Eriksson

En personlig presentation av samtliga styrelsemedlemmar utlovas. Håll utkik!