Uttalande inför Gefle IF:s årsmöte på måndag

Det är återigen dags för årsmöte för Gefle IF. Vi vill först och främst påtala vikten av att alla som bryr sig om vår förening gör sitt yttersta för att kunna delta på årsmötet. 51%-regeln gör att vi supportrar kan tycka till och påverka vår förening. Låt inte den chansen försvinna.

Inför detta årsmöte har Carrickläktaren suttit i möten med representanter från Gefle IF och med valberedningen. I denna dialog har vi framfört våra åsikter om vad som har gått fel och vad som kan bli bättre. Vi väljer här att dela med oss av vad vi har påtalat…

Vi vill att styrelsen ska berätta/redovisa vad man gör varje år och även vad varje styrelsemedlem har för roll/uppdrag i styrelsen. Vi tror att största möjliga öppenhet är det bästa för föreningens medlemmar och för föreningen i stort.

Det är också viktigt att årsmötets ordförande tydligt förklarar hur årsmötet går till så att nya årsmötesdeltagare vet hur det fungerar. Det har funnits en tendens att stressa igenom mötena, och vi tror att det riskerar att avskräcka nya intresserade medlemmar från att återkomma på nästa årsmöte.

Vi har påtalat att rekryteringar de senaste åren inte har gått som planerat och önskar en tydligare arbetsgång vid tillsättande av anställningar till föreningen. Felrekryteringar (Johan Mjällby och Pär Lagerström) har visat sig få ödesdigra konsekvenser både sportsligt och ekonomiskt. För att undvika dessa snedsteg i framtiden har vi framfört att det bör sökas efter fler referenser och att en ännu tydligare bakgrundskoll görs innan beslut fattas.

Vi har framfört att personer i styrelsen ska ha en tydlig bakgrund inom föreningslivet, ha ett stort hjärta för föreningen och kunna hantera sportsliga frågor på ett professionellt sätt.

Vi har fått indikationer på att Gefle IF:s styrelse och valberedning har hörsammat våra åsikter och det är glädjande att se att att både Andreas Dahlén och Jörgen Öbrink är föreslagna in i styrelsen för 2019. Därför ser vi trots de senaste årens motgångar en liten ljusglimt. Fortfarande finns dock, såväl sportsligt som ekonomiskt, många orosmoln som måste skingras.

Väl mött på årsmötet!

Plats: Gavlevallens pressrum
Tid: Måndagen den 11 mars kl. 18.00

/Carrickläktarens styrelse