Om protesten i samband med Dalkurdmatchen

I gårdagens cupmatch mot Dalkurd valde Carrickläktaren att manifestera sitt missnöje med att Gävle kommun upplåter Gavlevallen som hemmaplan åt Dalkurd denna (och nästkommande?) säsong. Detta gjorde vi genom en banderoll med budskapet ”Gävle kommun – lokalfotbollens fiende”.

Som vi tidigare har framfört ser vi en stor fara i att Gävle kommun agerar som de gör. Det får sannolikt konsekvenser för Gefle IF:s stora ungdomssektion vars träningsmöjligheter försämras. Det får sannolikt också konsekvenser för vår bekymmersamma ekonomiska situation. Dalkurd har redan börjat knyta till sig sponsorer i vår region och det är troligt att marginalåskådare, de som bara är allmänt sportintresserade, hellre går och ser allsvensk fotboll än fotboll i Superettan.

Vi ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen och hoppas att kommunen sent omsider tar sitt förnuft till fånga. Kommunens skattebetalare har varit med och finansierat bygget av Gavlevallen och är med och finansierar driften av den idag. Meningen är att arenan ska användas till att stärka och utveckla den lokala fotbollen och inte minst vara ett viktigt stöd för ungdomsverksamheten. Arenan ska inte användas till att elitlag från andra kommuner till subventionerat pris hyr in sig på den.

Vi valde också att manifestera mot Dalkurds storinvesterare Kawa Junad. Junad är en miljardär som tycker att det vore en god idé att upphäva 51-procentsregeln, det vill säga den regel som säkerställer att de svenska föreningarna ägs av sina medlemmar. Texten på vår budskapsbanderoll löd således: ”Kawa Junad – svensk fotbolls fiende”.

I en aktuell intervju med Erik Niva gör Junad bland annat följande uttalande:
”Det är ingen som kommer hit för att tjäna pengar, svensk fotboll kommer aldrig att locka till sig den typen av investerare. För egen del är det här den enda verksamhet jag är inblandad i som förlorar pengar. Vänd på det: Bland de här 51 procenten kanske det finns gott om människor som inte alls är fotbollsutbildade, som inte förstår hur dagens idrott fungerar, som kan förhindra bra saker från att bli verklighet. Det är fel. Om ni verkligen vill förbättra er fotboll så måste ni förändra det här, öppna upp er. Och det kommer att förändras.”

Vad menar Kawa Junad egentligen? Hans uttalande går inte att tolka på något annat sätt än som en stor förolämpning mot alla de supportrar och medlemmar som dagligen, vecka ut och vecka in, sliter ideellt för sina klubbars bästa. Hans synsätt genomsyras av en elitism som strider mot allt det vi står bakom. Om Kawa Junad får som han vill får vi en fotboll där kortsiktigt tänkande och vinstmaximering går före tröjfärger, klubbnamn och traditioner.

Carrickläktaren ser med stor oro på Dalkurdfinansiärens inställning till den svenska föreningsdemokratiska modellen. Vi ser också tendenser på en skrämmande utveckling av den svenska fotbollen. Dalkurd som klubb måste placeras i samma fack som AFC Eskilstuna och Östersund FK – klubbar som har gett uttryck för att vara emot 51-procentsregeln.

Att avskaffa 51-procentsregeln skulle vara att ta bort den grundbult som gör att vi supportrar och medlemmar fortfarande äger inflytande inom våra älskade klubbar.

Mot den moderna fotbollen!