ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR CARRICKLÄKTARENS ÅRSMÖTE 2019

Dagordning för Carrickläktarens årsmöte den 17:e februari 2019

1. Årsmötets öppnande
2. Röstlängd
3. Årsmötets utlysande ​
4. Dagordningens godkännande​
​5. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare ​
6. Verksamhetsberättelse 2018
7. Ekonomi ​
8. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
9. Motioner (medlemmar)​
10. Propositioner (styrelsen)
11. Medlemsavgifter
12. Val av styrelse 2019
– val av ordförande
– val av sekreterare
– val av kassör
– val av ledamöter
– val av suppleanter
13. Valberedning
14. Verksamhetsplan 2019
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas

Valberedningens förslag till styrelse:
Ordförande: Niclas Backlund​
Vice ordförande: Victor Naess ​
Sekreterare: Axel Erlandsson​
Kassör: Ulf Lindgren​
Ledamot: Jonas Larsson​
Ledamot: Niclas Pettersson​
Ledamot: Johan Naess

Förslag till valberedning:
Kristoffer Lindholm (sammankallande)​
Jimmy Ryström​
Andreas Eriksson

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar
Carrickläktarens styrelse