Himmelsblå tröjor och inget VAR

Vi vill uppmärksamma att tre motioner från supporterhåll behandlades på Gefle IF Fotbolls årsmöte i måndags. Glädjande nog bifölls en motion om att verka mot ett införande av VAR inom svensk fotboll. Gefle är en i raden av svenska klubbar som nyligen har fått ett årsmötesbeslut på att ta ställning mot VAR. Sundsvall, Göteborg, Helsingborg och möjligen fler har röstat igenom liknande motioner bara under de senaste dagarna.

Många är vi som har saknat de vackra helhimmelsblå tröjorna med vita shorts och strumpor till. Därför är det fantastiskt att motionen om en återgång till detta klassiska matchställ – som har färgat våra sånger, våra tifon, ja, hela vår supporterkultur och identitet – fick ett så positivt gensvar. Frågan ska nu utredas av en arbetsgrupp som bland annat består av medlemmar från Carrickläktaren.

I yttrandet till motionen om 51-procentsregeln meddelade styrelsen att man inte har för avsikt att arbeta för någon förändring av Riksidrottsförbundets stadgar. Gott så.

De inkomna motionerna samt styrelsens yttranden

Till sist en liten påminnelse… supporterklubbens digitala årsmöte står runt knuten. Glöm inte att anmäla dig! Läs mer här.